Wydarzenia:"2 czerwca 2013 r. odbyło się uroczyste otwarcie amfiteatru na Litwie w Olicie."


2 czerwca 2013 r. odbyło się uroczyste otwarcie amfiteatru na Litwie w Olicie. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele miast zaangażowanych w realizację projektu, partnerzy z Ełckiego Centrum Kultury, Centrum Kultury i Komunikacji w Olicie. Symbolicznego przecięcia wstęgi, a tym samym otwarcia amfiteatru, dokonał burmistrz Olity, dyrektor Centrum Kultury i Komunikacji oraz prezydent miasta Ełku. W czasie gali wystąpili śpiewacy operowi, młodzieżowa orkiestra symfoniczna szkoły muzycznej „Marzenie” oraz litewski chór „Varsa” i ełcki chór „Kontrapunkt”. 30 czerwca 2013 zakończyła się realizacja projektu, za Ełckim Centrum Kultury powstał amfiteatr z widownią na prawie 1400 miejsc siedzących, wydano Katalog Kultury Transgranicznej, przedstawiający zwięzły opis obu regionów oraz wybudowano amfiteatr w partnerskim mieście- Olita.

GALERIA

Z 15 czerwiec 2013, przez Administrator

"W sobotę, 22 września 2012 r., dokonano uroczystego otwarcia amfiteatru przy Ełckim Centrum Kultury."


Budowa rozpoczęła się w kwietniu 2011 roku. Prezydent Miasta Ełku – Tomasz Andrukiewicz, witając zebranych, zapewnił, że pomysłodawcami budowy amfiteatru byli sami ełczanie, którzy od wielu lat dopytywali się, czy nad jeziorem będzie można posłuchać muzyki w amfiteatrze.
"W Ełku jest wszystko, czego potrzeba: czyste powietrze, piękne jezioro oraz wszystko, czego potrzeba do działalności kulturalnej. Brakowało tylko amfiteatru, ale od dzisiaj jest już wszystko. Uroczyście bowiem dzisiaj otwieramy ten piękny obiekt" – tak oto powitał wszystkich wyjątkowo licznie zgromadzonych gości prowadzący uroczystość. Program wydarzenia był bardzo bogaty i obejmował m.in. koncerty Królewskiej Orkiestry Symfonicznej oraz Chóru Kontrapunkt, Choras Varsa z Olity na Litwie i Niederrheinchor z partnerskiego Nettetal.

GALERIA

Z 18 grudzień 2012, przez Administrator

"Dobiegła końca budowa Amfiteatru za Ełckim Centrum Kultury"


Mocna forma, łącząca postmodernistyczną prostotę i aktualne trendy z detalami nawiązującymi do antyku - to wizja ełckiego architekta Wojciecha Janiaka. Trzypiętrowa konstrukcja z architektonicznego betonu i szkła ma dwadzieścia metrów wysokości, a dzięki wykorzystaniu naturalnego ukształtowania terenu za budynkiem Ełckiego Centrum Kultury widownia pomieści ok. 1400 widzów. Scena posiada dwa portale skierowane w kierunku widowni oraz jeziora. Pod sceną zlokalizowane są garderoby, kasa i pomieszczenia sanitarne. Budynek amfiteatru wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej.
W ramach projektu wybudowany został również budynek mieszczący pomieszczenia techniczne obsługujące scenę, toalety dla widowni oraz wieża oświetleniowa, chodniki i parkingi.
Pierwsze prace rozpoczęto pod koniec kwietnia 2011. Wykonawcą prac była firma Spółdzielnia Budowlanych SKOMAND w Ełku. Koszt budowy ełckiego amfiteatru to 5 705 095,32 PLN, z czego 85% stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

GALERIA

Z 05 sierpień 2012, przez Administrator

"Wizyta delegacji z Litwy"


Link do artykułu

Z 27 luty 2012, przez Administrator

"Budowa amfiteatru przekroczyła już półmetek"


"Budowa amfiteatru przekroczyła już półmetek". Istnieją już budynki techniczne oraz widownia. Trwają już przygotowania do realizacji ostatniej budowli, czyli sceny. Pod sceną zlokalizowane będą kasy, garderoby i pomieszczenia sanitarne. Scena właściwa posiadać będzie dwa portale skierowane w kierunku zaprojektowanej widowni oraz jeziora. Tereny wokół amfiteatru zostaną również zagospodarowane, w głównej mierze poprzez nasadzenia różnego rodzaju drzew i roślin. Na półmetku są także prace nad Katalogiem Kultury Transgranicznej. W grudniu został już zaakceptowany projekt graficzny Katalogu oraz została sklasyfikowana lista podmiotów, które mają być zaprezentowane w publikacji. Przewidywany termin dostępności Katalogu został określony na jesień 2012 r."

Z 27 styczeń 2012, przez Administrator

Informacje o budowie.


loga programu

Z końcem kwietnia 2011 r. za budynkiem Ełckiego Centrum Kultury rozpoczęły się prace przygotowawcze do budowy amfiteatru. Jako pierwsze w kolejności wyburzone zostały kamienne murki jeszcze z lat 70-tych. W ramach prac rozbiórkowych przewidziano demontaż istniejącego budynku gospodarczego. W połowie maja z ziemi zaczęły już wyrastać pierwsze fundamenty budynku techniczno – sanitarnego.
Scenę amfiteatru stanowić będą dwie ramy ustawione do siebie kątowo wykonane z betonu architektonicznego. Nad sceną od strony widowni przewidziano dodatkowe zadaszenie o konstrukcji stalowej umożliwiające montaż dodatkowego oświetlenia.
Pod sceną zlokalizowane będą kasy, garderoby i pomieszczenia sanitarne. Scena właściwa posiadać będzie dwa portale skierowane w kierunku zaprojektowanej widowni oraz jeziora. Widownia posiadać będzie 1367 miejsc siedzących a na jej koronie platformę umożliwiającą korzystanie z obiektu przez osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich. Dojazd do nieruchomości odbywać się będzie istniejącymi zjazdami z ulicy Wojska Polskiego i Nadjeziornej.

GALERIA

audio

Z 06 maj 2011, przez Administrator

Pierwsza Konferencja Prasowa.


loga programu

W dniu 31.03.2011 r. w Ełckim Centrum Kultury odbyła się Pierwsza Konferencja Prasowa poświęcona budowie amfiteatru w Ełku oraz w Olicie na Litwie. W konferencji brali udział: Zastępca Prezydenta Miasta Ełku Pan Artur Urbański, Zastępca Dyrektora Centrum kultury i Komunikacji w Olicie Pani Daiva Andruškevičienė, koordynator projektu Partnera Wiodącego Pan Mirosław Falaciński i Pan Vilmantas Pajada przedstawiciel Urzędu Miasta Olita, Pan Waldemar Pieńkowski – pełnomocnik ds. rozwoju infrastruktury technicznej Ełckiego Centrum Kultury oraz architekt Pan Wojciech Janiak. Wśród licznych gości Konferencji obecni byli także zaproszeni dziennikarze, którzy reprezentowali lokalne i regionalne rozgłośnie radiowe, prasę i telewizję. W trakcie Konferencji zostały zaprezentowane m.in. wizje architektoniczne planowanych amfiteatrów oraz poinformowano o postępie prac związanych z realizacją Projektu. Przedstawiciele Ełckiego Centrum Kultury przedstawili również Spółdzielnię Budowlanych "Skomand" w Ełku jako wybranego Wykonawcę, który zrealizuje budowę amfiteatru w Ełku.

Z 04 kwiecień 2011, przez Administrator

Konwencja Kultury Transgranicznej: 21.01.2011 r.


loga programu

W dniu 21.01.2011 r. w Ełckim Centrum Kultury miała miejsce Konwencja Kultury Transgranicznej. Głównym celem tego spotkania była prezentacja założeń do opracowania Katalogu Kultury Transgranicznej, który będzie zawierał miejsca ciekawe pod względem turystycznym i kulturalnym, warte do wskazania potencjalnym odbiorcom w kraju i za granicą. Katalog Kultury Transgranicznej obejmie obszar: historyczny północno-wschodniej Polski - Suwalszczyznę (gł. miasta: Augustów, Ełk, Gołdap, Olecko, Suwałki) oraz etnograficzny region Litwy – Dzukija (gł. miasta: Olita, Wilno). W Katalogu zostaną przedstawione popularne oraz zapomniane, czasem nieznane szerszemu odbiorcy, miejsca i instytucje z obu regionów ważne pod względem kulturalnym i turystycznym. Publikacja zostanie wydana w nakładzie 10.000 sztuk, w trzech językach: polskim, angielskim i litewskim. Każdy egzemplarz będzie zawierał dodatek w postaci płyty DVD.
Uczestnikami Konwencji byli przedstawiciele instytucji turystycznych i kulturalnych z regionu Suwalszczyzny i Dzukija. Znaczna część z uczestniczących osób zadeklarowała udział w pracach nad opracowaniem Katalogu Kultury Transgranicznej.

Z 22 styczeń 2011, przez Administrator

Zapraszamy na Konwencję Kultury Transgranicznej


W toku realizacji projektu przewidziana jest Konwencja Kultury Transgranicznej, która odbędzie się w Ełku w dniu 21.01.2011 r o godz. 11:00. Głównym celem tego spotkania będzie prezentacja założeń do opracowania Katalogu Kultury Transgranicznej, instytucjom szerzącym kulturę i instytucjom związanym z turystyką. Wspólnie opracowany katalog będzie zawierał miejsca, w których jest szerzona kultura i miejsca ciekawe pod względem turystycznym, które warte będą do wskazania potencjalnym odbiorcom Katalogu w kraju i za granicą. Publikacja zostanie wydana w nakładzie 10.000 sztuk, w trzech językach: polskim, angielskim i litewskim. Rozprowadzana będzie bezpłatnie w Polsce i na Litwie. Każda z instytucji, która zgłosi swoje uczestnictwo otrzyma bezpłatnie kilkadziesiąt egzemplarzy. Ponadto każdy egzemplarz będzie zawierał dodatek w postaci płyty DVD. Katalog będzie zatem wspaniałą reklamą i promocją Państwa instytucji. Zainteresowane podmioty prosimy o potwierdzenia uczestnictwa w terminie do dnia 19.01.2011 r. na adres: Ełckie Centrum Kultury w Ełku ul. Wojska Polskiego 47 19-300 Ełk lub na e-mail: jolanta.skulimowska@eck.elk.pl.


Ogłoszenie audio
Z 02 styczeń 2011, przez Administrator

AKKC website ECK website Ełk website Olit website